Forlis - De seks kejseres møntskat

Udstilling: 12.10.2012 - 24.2.2013
Hemmeligheder fra havets bund: Glyptoteket udstiller en stor møntskat fra Middelhavet og dele af vraggods fundet af dykkere ud for den sicilianske kyst.  

Under en kraftig storm i 1991 blev mønter og mange andre ting fra oldtidens romerrige så som lerkar og bronzevægte hvirvlet op fra havbunden ud for den antikke by Camarina ved Siciliens sydøstligste punkt. Møntskatten udstilles nu for første gang uden for Italiens grænser. Det vigtige fund skete ved et rent lykketræf. Den sandede havbund er i konstant bevægelse, og skibsvrag afdækkes og tildækkes derfor hurtigt. Arkæologerne var bogstaveligt talt på rette sted på rette tid.

Møntskatten er en af de største, der kendes fra Middelhavet, og dens sammensætning er noget helt særligt. Den består nemlig af romerske mønter fremstillet i romerrigets nordligste byer i Tyskland. Herfra har skibet sandsynligvis påbegyndt den lange rejse, hvis præcise formål vi ikke kender i dag. Men vi ved dog med sikkerhed, at rejsen endte dramatisk, skibet forliste, og skatten gik tabt. Der var måske tale om et handelsskib på vej hjem efter en indbringende ekspedition.  

Udstillingen viser mere end 4000 romerske mønter i bronze og et udvalg af andre fund fra skibsvraget, der alle stammer fra sidste halvdel af 200-tallet e.Kr. Samlet set er der tale om et unikt vidnesbyrd om den romerske kulturs store udbredelse på kryds og tværs af oldtidens Europa.  

Mønterne bærer portrætterne af seks romerske kejsere, hvoraf blandt andet kejser Gallienus kan ses i Glyptotekets egen samling af kejserportrætter fra perioden.    

Udstillingen er udarbejdet af Ny Carlsberg Glyptotek i samarbejde med Parco Archeologico Terracqueo og Museo Regionale di Camarina.

Åbner på kulturnatten 12. oktober kl. 18.00

Glyptotekets rundviserkorps viser rundt i udstillingen følgende søndage: 11/11 og 9/12. Begge dage kl. 14.

Se mere i Glyptotekets kalender

det sker

19.3.2017 - 31.12.2017