Som forvandlet - Antik skulptur i farver

Udstilling: 13.9. - 7.12. 2014
Antikken var hvid – marmorhvid! Den kendsgerning har i århundreder været bærende i fortællingen om den vestlige kulturs oprindelse, ligesom den stadig er latent forankret i vores egen tids kulturelle selvopfattelse. Efterårets store særudstilling på Glyptoteket vender op og ned på forestillingen om antikkens hvide verden og viser, at der var anderledes drøn på farverne i græsk og romersk skulptur.

Fortidens farver
Michelangelo og Thorvaldsen i farver? Tanken synes umiddelbart absurd. Men havde de og andre kunstnere været bekendt med, at den antikke hvide marmor blot er en sejlivet myte, ville den vestlige billedkultur formentlig have taget sig radikalt anderledes ud. Med godt 120 originalværker og rekonstruktioner, heriblandt en lang række prominente indlån fra museer i ind- og udland, viser udstillingen på Glyptoteket, at antikken var alt andet end farvefornægtende.

Udstillingen tegner konturerne af farvens fascinerende udviklingshistorie fra den græske til den romerske skulptur. Samtidig trækkes der tråde tilbage til den mere velkendte farvebrug i Egypten, og sidst men ikke mindst peger udstillingen også frem mod nogle af de undtagelser i senere vestlig skulpturkunst, hvor polykromien trods modstand vandt fodfæste.

Fra mikroskopi til idehistorie
Udstillingen hviler på flere års banebrydende og opsigtsvækkende forskning med Glyptoteket som en af de bærende kræfter i et internationalt netværk. I 2004 viste museet første gang en udstilling om polykromien i antik skulptur. Siden har forskningen taget yderligere kvantespring. Der er tale om forskning af tværvidenskabelig, nærmest detektivagtig karakter med inddragelse af avancerede naturvidenskabelige metoder som laser, røntgen, infrarød reflektografi og elektronmikroskopi af farvesnit fra originalskulpturer. Forskningsresultaterne peger utvetydigt på nødvendigheden af et revideret billede af antikken og dermed måske også af vores egen kulturelle selvforståelse.

Som forvandlet – antikken fremkaldt i farver
Udstillingen på Glyptoteket byder på spektakulære originalværker side om side med eksperimentelle rekonstruktioner i oprindelige farvepragt, hvis chokerende sanselighed på én og samme tid gør antikken mere nærværende og fremmedartet.

Scenograferet i et afvekslende forløb, tager udstillingen både hensyn til kronologi og tematiske nedslag. Som sådan zoomes der ind og ud fra den store historie til close-ups på perioder og enkeltstående værker, ligesom de forskellige undersøgelsesmetoder bliver dokumenteret og perspektiveret.  

Katalog på dansk og engelsk.

Udstillingen er støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden, Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, Kirsten og Freddy Johansens Fond og Sadolin Farveland, Amagerbrogade, Jesper Hansen Aps.
Forskningsprojektet om Antikkens farver er støttet af Carlsbergfondet.

det sker

19.3.2017 - 31.12.2017
28. maj 2017 kl. 13.00