Antikken i farver

Antikken i farver
Smukke hvide skulpturer i hvide bygninger. Sådan har forestillingen om antikken været længe. Men skulpturen og arkitekturen var slet ikke hvid – de var fyldt af farver. Vi undersøger, hvad ny viden om antikkens farver betyder for vores billede af antikken

Antikkens civiliserede kultur har gennem flere århundreder været et forbillede for den vestlige verden. En af de måder, hvorpå vi har forsøgt at forbinde os selv med antikken, har været ved at skabe smukke, hvide marmorskulpturer, sådan som vi længe har troet, at også antikkens billedhuggere gjorde det. Men vores opfattelse af antikkens billedsprog er nu under forandring. Det skyldes, at ny forskning kan påvise antikkens udstrakte brug af farver på skulptur og arkitektur. Denne nye viden sætter mange af Glyptotekets antikke skulpturer i et helt nyt lys.

Forløbet følger farvens udviklingshistorie fra oldtidens Ægypten og Babylon til antikkens Grækenland og Romerriget og giver et førstehåndsindblik i den fantastiske verden af farver, som indtil for få år siden lå skjult bag forestillingen om den ædle hvide marmor. Vi skal se eksempler på, hvordan farve og materiale har spillet sammen i utallige kombinationer, og hvordan skulpturen, gennem et nøje planlagt samarbejde mellem billedhugger og maler, er blevet vakt til live på en måde, som vil overraske de fleste! Eleverne kommer i forløbet helt tæt på en farverig verden af skulptur og arkitektur – fra mikroskopiske farvespor til fantastiske rekonstruktioner. Eleverne opfordres løbende til at reflektere over, hvordan vores voksende viden om antikkens kulørte skulpturer indvirker på nutidens opfattelse af antikkens billedkunst og vores egen æstetiske og kulturelle arv herfra.

Efter aftale kan forløbets emnemæssige vægtning tilpasses til i særlig grad at understøtte enten billedkunst- eller historieundervisningen.

Glyptoteksmål

Forløbet styrker desuden elevens

 • Farvefordybelse
 • Skulpturglæde
 • Videnskabstrang
 • Arkæologiadrenalin

 

Fælles Mål

Billedkunst

 • Eleven kan formidle egen produktion med visuelle udtryk.
 • Eleven har viden om afsender og modtagerforhold i billeder.
 • Eleven har viden om materialer og digitale mediers udtryksmuligheder.
 • Eleven har viden om billeders visuelle koder og udsagn.
 • Eleven kan analysere billeder og billeders funktioner i forskellige kulturer.
 • Eleven har viden om virkemidler inden for billedfremstilling.
 • Eleven kan analysere billedgenrer i den visuelle kultur.
 • Eleven har viden om de visuelle kulturers billedgenrer.

 

Historie

 • Eleven kan vurdere løsningsforslag på historiske problemstillinger.
 • Eleven kan forklare valget af kildekritiske begreber til analyse af historiske spor, medier og udtryksformer.
 • Eleven kan udvælge kilder til belysning af historiske problemstillinger
 • Eleven kan forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid.
 • Eleven kan redegøre for sammenhænge mellem fortidsfortolkninger, nutidsforståelser og fremtidsforventninger.
 • Eleven kan analysere konstruktion og brug af historiske fortællinger med samtids- og fremtidsrettet sigte
 • Eleven kan redegøre for brug af fortiden i argumentation og handling.
 • Eleven kan diskutere egen og andres historiske bevidsthed.
   

 

Book omvisning

Målgruppe: 7.-10. klasse
Fag: Historie, dansk, billedkunst
Varighed: 45-60 min.
Antal: max 30 elever.
Pris: 500 kr.

MERE INFO:
Ring på 3341 8118 mellem kl. 14-16 eller send mail til omvisning@glyptoteket.dk
Omvisninger skal bestilles senest 14 dage i forvejen.

det sker

19.3.2017 - 31.12.2017
28. maj 2017 kl. 13.00