Antikkens helte og idealer

Hvordan ser en ægte helt ud? Hvad kendetegner den ideelle kvinde? Og kan åndelige idealer skildres i materiel form? Med disse spørgsmål stiller forløbet skarpt på antikkens helte og idealer og skildrer sideløbende stiludviklingen i græsk skulptur.

Med nedslag i Glyptotekets smukke samling af antik skulptur indstilles fokus på antikkens helte og idealer og på, hvordan disse idealer har fået materiel form i antikkens billedkunst. Sideløbende skildres også stiludviklingen i græsk skulptur, og vi diskuterer, hvordan helteskikkelser og idealer har udviklet sig, og hvorfor bestemte idealer har været fremherskende i bestemte perioder af antikken. De vigtigste referencer til helteidealer i litteraturen vil blive inddraget.

Forløbet tager eleverne med på en æstetisk udforskning af antikkens helte og idealer, der starter i det 15. årh. f.Kr. med den ægyptiske kunst og fortsætter hele vejen op gennem arkaisk, klassisk og hellenistisk tid for at slutte af med romersk kejsertids herskerportrætter i 1. årh. e.Kr.

Forløbet vil styrke elevernes evne til at analysere og fortolke græsk kunst i dens antikke kontekst. De vil tillige blive bekendte med, hvordan det heroiske ideal, som også kendes fra den antikke litteratur, kommer til udtryk i kunsten. Der udleveres desuden en oversigt over perspektiverende værker i Glyptotekets Moderne Samling, hvor klassen har mulighed for at arbejde videre på egen hånd efter omvisningen.

Forløbets tema, antikkens helte, relaterer sig til oldtidskundskabskonkurrencen for skoleåret 2015/16. Forløbet henvender sig dog også til klasser, som ikke deltager i konkurrencen.

Glyptoteksmål

Forløbet styrker desuden elevens

  • Marmorglæde
  • Museumsbegejstring
  • Antikentusiasme
  • Heltetræning
  • Oldtidsomhu

 

Fag

  • Billedkunst
  • Græsk
  • Latin
  • Oldtidskundskab

Book skoleomvisning

Målgruppe: Gymnasie, HF, STX, HTX,VUC
Fag: Billedkunst, Græsk, Latin, Oldtidskundskab
Varighed: 45-60 min.
Antal: max 30 elever.
Pris: 500 kr.

MERE INFO:
Ring på 3341 8118 mellem kl. 14-16 eller send mail til omvisning@glyptoteket.dk
Omvisninger skal bestilles senest 14 dage i forvejen.

det sker

19.3.2017 - 31.12.2017