Der er et yndigt land! Danmark og danskhed i Guldalderens maleri.

Der er et yndigt land! Danmark og danskhed i Guldalderens maleri.
Det fuldfede korn står lysende gult på marken, og skovens brede bøge skaber den perfekte ramme for malerier af sunde børn i smukke klædedragter. Hvordan portrætterer guldaldermaleren Danmark? Og hvad vil det sige at være dansk i dag?

Krige, Statsbankerot, tab af land, fattigdom og hungersnød præger Danmarkshistorien i første halvdel af 1800-tallet – men ikke den danske kunstscene. Danmark er ellers et af kunstnernes yndlingsmotiver i perioden. Imidlertid fremhæver mange malere landets skønne natur, rige kultur og glorværdige fortid, og de danskere, vi møder i kunsten – og i Oehlenschlägers sang – lever oftest en tryg og problemfri tilværelse i idylliske omgivelser.

I dette forløb undersøges Guldaldermalernes exceptionelle malertekniske færdigheder og deres skildringer af Danmark, danskhed og danskere i en tid, hvor idéen om en national identitet opstår. Vi diskuterer også, om guldalderens Danmarksbilleder svarer til vores syn på, hvad der er ”dansk” i dag.

Glyptoteksmål

Forløbet styrker desuden elevens

 • Maleteknikindsigt
 • Detaljenærvær
 • Mesterværksbehov
 • Kunstkoncentration
 • Tilværelsesviden

 

Fælles Mål

Billedkunst

 • Eleven kan vurdere billeders anvendelse inden for forskellige kultur- og fagområder.
 • Eleven har viden om stilarter og formsprog.
 • Eleven har viden om balance og rytme i billedudtryk.
 • Eleven har viden om billeders kommunikative funktion.

 

Dansk

 • Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale situationer.
 • Eleven kan begå sig bevidst i sprogligt komplekse situationer.
 • Eleven kan iagttage, hvordan vi danner forestillinger om verden med ord og sprog.
 • Eleven har viden om retoriske virkemidler, talehandlinger og positionering. Eleven har viden om demokratisk dialog.
 • Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster.
 • Eleven kan undersøge samspillet mellem genre, sprog, indhold og virkelighed.
 • Eleven har viden om analysemetoder og forståelsesstrategier.
 • Eleven har viden om identitetsfremstillinger.
 • Eleven kan sætte tekster i perspektiv til litterær og kulturel tradition og udvikling gennem litteraturhistorisk læsning og Dansk litteraturs kanon.

 

Historie

 • Eleven kan på baggrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger.
 • Eleven kan forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid.
 • Eleven har viden om begivenheders forudsæt­ninger, forløb og følger.
 • Eleven har viden om forandringer af sam­fund lokalt, regionalt og globalt.
 • Eleven kan bruge kanonpunkter til at skabe historisk overblik og sammenhængsforståelse.
 • Eleven har viden om sammenhænge mellem fortidsfortolkninger, nutidsforståelser og fremtidsforventninger.
 • Eleven kan diskutere egen og andres histori­ske bevidsthed.
 • Eleven har viden om faktorer, der kan påvirke historisk bevidsthed.
 • Eleven har viden om funktion af historie i fortid og nutid.

   

Book skoleomvisning >

Målgruppe: 7. - 10. klasse
Fag: Dansk, historie og billedkunst
Varighed: 45-60 min.
Antal: max 30 elever.
Pris: 500 kr.

 

MERE INFO:
Ring på 3341 8118 mellem kl. 14-16 eller send mail til omvisning@glyptoteket.dk
Omvisninger skal bestilles senest 14 dage i forvejen.

det sker

19.3.2017 - 31.12.2017
27. april 2017 kl. 19.00
27. april 2017 kl. 19.30