Egypternes gådefulde verden

Egypternes gådefulde verden
Kom og vær med, når turen går til det ældgamle Egypten, hvor vi lærer om mumier, balsamering, hieroglyffer og mytologiens drabelige historier.

For skolens mindste elever er forløbet det rene eventyr med skulpturfordybelse og spændende mytefortællinger. Eleverne lærer at læse de magiske hieroglyffer, og hører om de gamle Egypteres gravskikke. Der vil blive fortalt drabelige historier om de egyptiske guder og deres liv, inden forløbet afsluttes i den mørke og hemmelighedsfulde mumiekælder, med undersøgelser af mumierne og balsameringsmetoder.

Glyptoteksmål

Forløbet styrker desuden elevens

 • Ægte mumiebegejstring
 • Skulpturfordybelse
 • Magiske hieroglyfforståelse

   

Fælles Mål

Historie

 • Eleven kan fortælle om, hvordan mennesker er påvirket af og bruger historien.
 • Eleven har viden om relativ kronologi.

Kristendomskundskab

 • Eleven kan udtrykke sig om den religiøse dimension ud fra grundlæggende tilværelsesspørgsmål og etiske principper.
 • Eleven har viden om grundlæggende tilværelsesspørgsmål, som de kommer til udtryk i religioner og livsopfattelser.
 • Eleven har viden om centrale symboler og ritualer.

Dansk

 • Eleven har viden om enkle refleksions-spørgsmål.

Eleven kan veksle mellem at lytte og at ytre sig.

Book skoleomvisning >

Målgruppe: Folkeskolen, 0.- 3. klasse
Fag: Historie, dansk, kristendomskundskab
Varighed: 45-60 min.
Antal: max 30 elever.
Pris: 500 kr.

MERE INFO:
Ring på 3341 8118 mellem kl. 14-16 eller send mail til omvisning@glyptoteket.dk
Rundvisninger skal bestilles senest 14 dage i forvejen.

det sker

19.3.2017 - 31.12.2017
28. maj 2017 kl. 13.00