Faraonernes Egypten

Faraonernes Egypten
Tag med på en rejse igennem den gamle ægyptiske civilisation. Hør om de mægtige faraoer, deres liv og død, samt deres for hold til de ægyptiske guder.

Undervisningsforløbet tager udgangspunkt i faraoenerne Tutankhamon og Ramses II med det formål at give eleverne en bredere forståelse af, hvordan det var at leve i det gamle Ægypten. Der vil blive taget fat på temaer som hieroglyffer, mytologi, guder, dødekult og faraoner.

Vi lærer om dagligdagen i det gamle Ægypten. Hvad spiste man? Hvordan gik man klædt? Hvem byggede pyramiderne og udsmykkede kongegravene? Hvordan boede kongen, præsten, bonden? Hvordan var det at være skolebarn og lære hieroglyffer og ægyptisk regning?

Glyptoteksmål

Forløbet styrker desuden elevens

 • Skulpturfordybelse
 • Æstetisk dannelse
 • Heltegerninger
 • Oldtidsomhu

 

Fælles Mål

Dansk

 • Eleven har viden om ord og udtryk, der forklarer nyt stof.
 • Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale situationer. Eleven har viden om sociolekter og formelt.
 • Eleven kan kommunikere med bevidsthed om sprogets funktion i overskuelige formelle og sociale situationer.
 • Eleven kan iagttage en kommunikationssituation.
 • Eleven kan argumentere og informere.
 • Eleven kan deltage aktivt, åbent og analytisk i dialog.

 

Historie

 • Eleven kan perspektivere egen og andres historiske fortællinger i tid og rum.
 • Eleven kan forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid.
 • Eleven har viden om historiske perioders tidsmæssige placering.
 • Eleven har viden om historisk udvikling

 

Kristendomskundskab

 • Eleven kan udtrykke sig nuanceret om den religiøse dimensions indhold og betydning ud fra grundlæggende tilværelsesspørgsmål og etiske principper.
 • Eleven kan forholde sig til den religiøse dimensions indhold og betydning ud fra grundlæggende tilværelsesspørgsmål og etiske principper.
 • Eleven har viden om religioners og livsopfattelses udtryk for grundlæggende tilværelsesspørgsmål.
 • Eleven kan reflektere over betydningen af den religiøse dimension i grundlæggende tilværelsesspørgsmål.

 

Book skoleomvisning >

Målgruppe: 7.- 10. klasse
Fag: Historie, dansk, kristendomskundskab
Varighed: 45-60 min.
Antal: max 30 elever.
Pris: 500 kr.

 

MERE INFO:
Ring på 3341 8118 mellem kl. 14-16 eller send mail til omvisning@glyptoteket.dk
Omvisninger skal bestilles senest 14 dage i forvejen.

det sker

19.3.2017 - 31.12.2017
28. maj 2017 kl. 13.00