Impressionisterne – da penselstrøg blev moderne

Impressionisterne – da penselstrøg blev moderne
Hvorfor vakte synlige penselstrøg forargelse i slutningen af 1800-tallet? Hvordan udviklede impressionisterne deres farvevirtuositet? Og hvordan fanger man øjeblikkets indtryk og får det ned på lærredet?

Glyptoteket har Danmarks største samling af fransk impressionistisk kunst. I dette forløb undersøger vi, hvad der konkret skete med maleriet, da impressionisterne løsrev sig fra traditionerne og fornyede malerkunsten. Vi kommer helt tæt på den impressionistiske metode, og bruddet med traditionerne sættes i en historisk og samfundsmæssig kontekst. Vi undersøger, hvorfor impressionisterne malede med fede penselstrøg, og hvordan de udviklede deres farvevirtuositet og fangede omverdenens omskiftelige indtryk på lærredet.

Vi kigger først på den traditionelle salonkunst, som står i kontrast til nybruddet, og med udgangspunkt i impressionistiske værker af bl.a. Monet, Degas og Renoir diskuterer vi, hvad der var epokegørende i at male i det fri, lade penselstrøg være synlige og male hverdagsscener uden det traditionelle ”filter” af religiøsitet, allegori eller historie.

Eleverne opfordres til at deltage i værkanalyserne og diskussionerne om værkernes betydning i et samfundsmæssigt og historisk perspektiv.
Vi ser desuden på grundlæggende billedelementer som komposition, farver, linjer og kropssprog.
 

Glyptoteksmål

Forløbet styrker desuden elevens

 • Farvefryd
 • Penselstrøgsfornemmelse
 • Malerifornøjelse
 • Kompositionsblik
 • Museumsbegejstring
 • Se-seriøsitet

 

Fælles Mål

Billedkunst

 • Eleven kan analysere billeder og billeders funktioner i forskellige kulturer.
 • Elevernes kendskab til faglige begreber udbygges gennem billedsamtaler, og billedanalysen peger frem imod, at eleverne kan udtrykke sig verbalt både om egne og andres billeder, således at de kan nå frem til et stadig mere dækkende udtryk af egne ideer i deres billedfremstilling. 

 

Historie

 • Eleven kan på bagrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger
 • Eleverne kan forklare årsager til at forskellige historiske begivenheder fandt sted.
 • Elevene kan ud fra historiske begivenheder forklare, hvilken indflydelse disse begivenheder fik for eftertiden.
 • Eleverne kan give eksempler på, hvordan historiske begivenheder har påvirket verden i dag. 
 • Eleven kan sætte begivenheders forudsætninger, forløb og følger i kronologisk sammenhæng.
 • Eleven kan forklare, hvorfor historisk udvikling i perioder var præget af kontinuitet og i andre af brud.
 • Eleven har viden om historisk udvikling.

 

Bestil skoleomvisning

Målgruppe: 7. - 10. klasse
Fag: Billedkunst, Dansk, Historie
Varighed: 45-60 min.
Antal: max 30 elever.
Pris: 500 kr.

MERE INFO:
Ring på 3341 8118 mellem kl. 14-16 eller send mail til omvisning@glyptoteket.dk
Omvisninger skal bestilles senest 14 dage i forvejen.

det sker

19.3.2017 - 31.12.2017
28. maj 2017 kl. 13.00