Impressionisternes verden. Bevægelse, fed maling og flimrende lys

Impressionisternes verden. Bevægelse, fed maling og flimrende lys
Hvordan fanger man en bevægelse på lærredet? Er havet virkelig kun blåt, eller består det af mere end én farve? Kan man bygge sit maleri op kun af farve og penselstrøg? Kom med, så skal du se…

En gruppe af malere fra Frankrig besluttede sig i slutningen af 1800tallet for at male deres helt egne indtryk af omverdenen, og de blev derfor kaldt indtryksmalere – impressionister.

Impressionisterne ville vise, at virkeligheden er foranderlig, bl.a. fordi vejret og lyset hele tiden skifter, og fordi naturen, mennesker og ting konstant ændrer og bevæger sig. Men hvordan fanger man en bevægelse og får den ned på et lærred? Er havet virkelig kun blåt, eller består det af mere end én farve? Er tegningen det vigtigste i et maleri, eller kan man bygge sit maleri op kun af farve og penselstrøg? Det er nogle af de ting, vi undersøger.

Vi ser på det traditionelle salonmaleri, som impressionisterne gør op med, og undersøger derefter den nye måde impressionisterne bruger synlige, grove penselstrøg til at få det flade, firkantede lærred til at ligne flimrende sollys, luft og bevægelse. 

Vi taler om, hvordan indtryk er forskellige alt efter øjnene, der ser, og eleverne opmuntres til at sætte ord på deres egne oplevelser af værkerne. Vi ser desuden på grundlæggende billedelementer som komposition, farver, linjer og bevægelse.

Glyptoteksmål

Forløbet styrker desuden elevens

 • Penselstrøgsfornemmelse
 • Farvehenrykkelse
 • Kompositionsblik
 • Mesterværksbehov
 • Se-seriøsitet
 • Museumsbegejstring

 

Fælles Mål

Billedkunst

 • Eleven kan vurdere billeders anvendelse inden for forskellige kultur- og fagområder
 • Eleven kan kategorisere ud fra centrale perioder.
 • Eleven har viden om stilarter og formsprog.
 • Eleven kan genrebestemme billeder.
 • Eleven kan analysere balance og rytme i billeder.
 • Eleven kan analysere farvers virkning i billeder.
 • Eleven kan analysere synsvinklers betydning i billeder.
 • Eleven har viden om fugle-, frø- og normalperspektiv.
 • Eleven kan analysere billeders funktion i en given kontekst.
 • Eleven har viden om billeders kommunikative funktion.
 • Eleven kan vælge mellem forskellige optikker i billedanalysen.
 • Eleven har viden om mundtlige, kropslige og billedlige udtryksformer

 

Book skoleomvisning >

Målgruppe: 4.-6. klasse
Fag: Billedkunst, Dansk, Historie
Varighed: 45-60 min.
Antal: max 30 elever.
Pris: 500 kr.

MERE INFO:
Ring på 3341 8118 mellem kl. 14-16 eller send mail til omvisning@glyptoteket.dk
Omvisninger skal bestilles senest 14 dage i forvejen.

det sker

19.3.2017 - 31.12.2017