Jeg arvede en by i mursten og efterlod den i marmor

Jeg arvede en by i mursten og efterlod den i marmor”
Rejs 2000 år tilbage i tiden med en af arkæologernes vigtige tidsmaskiner; de skriftlige kilder. Oplev romernes hverdag og lær det imperialistiske romerske samfund at kende under kejser Augustus’ styre.

Forløbet giver et usædvanligt indblik i de romerske borgeres dagligdag på kejser Augustus’ tid. Med historiske nedslag og fokus på udvalgte, vigtige personligheder undersøger vi, hvordan det imperialistiske romerske samfund var opbygget, hvilken rolle religion spillede i hverdagen, og ikke mindst hvordan de skriftlige kilder har overleveret denne unikke og vigtige information til os.

Forløbet tager udgangspunkt i de skriftlige kilder, og vil især behandle kildekritik, når vi sammen med eleverne diskuterer, hvad de skriftlige kilder kan fortælle os om hverdagen i Romerriget.

Fokus er på den historiske del af fortællingen om Romerriget. Den augustæiske periode er i centrum, og den sættes i perspektiv ved inddragelse af personer og begivenheder, som fandt sted både før og efter.

Fælles Mål

Historie

 • Eleven kan sammenligne væsentlige træk ved historiske perioder.
 • Eleven kan med afsæt i enkle problemstillinger anvende kildekritiske begreber til at redegøre for fortolkninger af fortiden.

Eleven kan perspektivere egne og andres historiske fortællinger i tid og rum.

 • Eleven har viden om væsentlige træk ved historiske perioder.
 • Eleven har viden om kildekritiske begreber.
 • Eleven har viden om fagord og begreber og historiske kilders formål og struktur.
 • Eleven har viden om enkle sammenhænge mellem fortidsfortolkninger og nutidsforståelser.

 

Kristendomskundskab

 • Eleven kan udtrykke sig nuanceret om den religiøse dimensions indhold og betydning ud fra grundlæggende tilværelsesspørgsmål og etiske principper.
 • Eleven har viden om religioners og livsopfattelsers udtryk for grundlæggende tilværelsesspørgsmål.
 • Eleven har viden om forudsætninger for trosvalg og tydning af tilværelsen.

   

Book skoleomvisning >

Målgruppe: 4.-6. klasse
Fag: Historie, kristendomskundskab
Varighed: 45-60 min.
Antal: max 30 elever.
Pris: 500 kr.

 

MERE INFO:
Ring på 3341 8118 mellem kl. 14-16 eller send mail til omvisning@glyptoteket.dk
Omvisninger skal bestilles senest 14 dage i forvejen.

det sker

19.3.2017 - 31.12.2017
28. maj 2017 kl. 13.00