Oldtidens Egypten – En håndgribelig fortid

Oldtidens Ægypten. En håndgribelig fortid

Nøglen til det gamle ægyptiske samfund ligger i tolkningen af genstande og tekster. Glyptoteket åbner sine magasiner og lader eleverne håndtere originale genstande.

Hvordan kan en grav fortælle os noget om oldtidens Ægypten? Hvordan kan man ud fra genstande skabe en forståelse af livet i en kultur og et samfund fra en fjern fortid?

Eleverne arbejder med originale genstande og kopier fra museets samlinger. Ud fra tolkninger af genstandene diskuterer vi religion, samfundsstruktur, teknologisk udvikling, kunst, arkæologi og bevaring.

Forløbet kan afsluttes med besøg i den ægyptiske samling, hvor vi ser nærmere på genstande fra den 4000 år gamle grav, som er forløbets omdrejningspunkt.

Til undervisningsforløbet er der udarbejdet undervisningsmateriale samt en lærervejledning, som kan danne baggrund for et længere undervisningsforløb i samarbejde med flere fag.

Glyptoteksmål

Forløbet styrker desuden elevens

  • Oldtidsomhu
  • Æstetiske dannelse
  • Videnskabstrang
  • Skulpturfordybelse
  • Historiesus


Book skoleomvisning >

Målgruppe: Gymnasie, HF, STX, VUC
Fag: Historie, Religion, Oldtidskundskab, Dansk, AT forløb
Varighed: 45-60 min./ 90 min.
Antal: max 30 elever.
Pris: 500 DKK/ 750 DKK

Download lærervejledning
Download undervisningsmateriale
Download opgavehæfte - historie
Download opgavehæfte - religion

 

MERE INFO:
Ring på 3341 8118 mellem kl. 14-16 eller send mail til omvisning@glyptoteket.dk
Omvisninger skal bestilles senest 14 dage i forvejen.

det sker

19.3.2017 - 31.12.2017