Skabelse og undergang i Egypten

Hvordan opstod verden? Hvorfor prøvede den blodtørstige løvegudinde Sakhmet at slå alle mennesker ihjel? Hvorfor blev den første mumie lavet?

Undervisningsforløbet lægger vægten på den ægyptiske religion og dens drabelige myter.  Eleverne vil blive præsenteret for de mange forskellige ægyptiske guder, og der vil blive fortalt om verdens skabelse og undergang. Vi lærer at læse de magiske hieroglyffer, som de gamle ægyptere skrev, og slutter i Glyptotekets mumiekælder, hvor vi undersøger mumierne, og hører om den ægyptiske dødetro og balsamering.

Glyptoteksmål

Forløbet styrker desuden elevens

 • Gudekendskab
 • Myteinteresse
 • Religionsforståelse
 • Skulpturfordybelse
 • Ægte mumiebegejstring

 

Fælles Mål

Historie

 • Eleven kan opnå viden om fortiden.
 • Eleven har viden om relativ kronologi.

 

Kristendomskundskab

 • Eleven kan udtrykke sig om den religiøse dimension ud fra grundlæggende tilværelsesspørgsmål og etiske principper.
 • Eleven har viden om grundlæggende tilværelsesspørgsmål, som de kommer til udtryk i religioner og livsopfattelser.
 • Eleven har viden om guds- og trosopfattelser

 

Dansk

 • Eleven kan strukturere sin baggrundsviden/Eleven har viden om visualiseringsformer.
 • Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale og billeder i velkendte faglige situationer.

Målgruppe: 4.-6. klasse
Fag: Historie, dansk, kristendomskundskab
Varighed: 45-60 min.
Antal: max 30 elever.
Pris: 500 kr.

det sker

19.3.2017 - 31.12.2017
28. maj 2017 kl. 13.00