Vores globale fortid. kulturmøder ved Middelhavet

Vores globale fortid. kulturmøder ved Middelhavet
Vi undersøger den historie, som har skabt os og vores verden.  Historisk set er vores moderne verden kun et øjebliksbillede i en lang proces af udvekslinger og indflydelser mellem kulturer, trossystemer og ideologier på tværs af tid og sted.

Der tales ofte om ”en globaliseret verden” som et moderne fænomen, men også oldtiden var langt mere global, end vi ofte forestiller os. Allerede flere tusind år før vor tidsregning var højkulturerne på de store kontinenter omkring Middelhavet - nutidens Europa, Asien og Afrika - i kontakt med hinanden via søvejen over Middelhavet. Mødet mellem kulturerne medførte ikke blot udveksling af handelsvarer men også af viden, religion og ideologier. Med konkrete nedslag i Glyptotekets enorme samling af oldtidsgenstande ser vi på, hvordan denne udveksling var en drivende kraft for udviklingen i oldtidskulturernes samfund, og på hvordan disse udviklingsforløb var præget af kontinuitet og brud. Vi sporer de lange linjer og indflydelser fra civilisationernes begyndelse, over antikkens Grækenland og Rom og frem til de tidlige kristne.

Stillet ansigt til ansigt med autentiske objekter fra oldtidens kulturer opnår eleverne en erkendelse af historien som en håndgribelig og begribelig fortid, levet og skabt af mennesker ikke så meget anderledes end os selv.

Eleverne opnår indsigt i sig selv og deres samtid som historieskabte, når de undervejs inddrages i diskussionen om, hvordan denne lange historiske periodes møder og sammenstød mellem kulturer på lokalt, regionalt og globalt niveau har været med til at forme samfundsformer og tro i det Europa, vi kender i dag.

Efter aftale kan der lægges særlig vægt på specifikke perioder (eksempelvis Mellemøstens oldtidskulturer, romersk kejsertid eller de tidlige kristne) og emner (eksempelvis fortidens trosretninger, migration eller styreformer og deres storpolitiske betydning).

Glyptoteksmål

Forløbet styrker desuden elevens

 • Historiesus
 • Objektbegejstring
 • Fortidsforstand
 • Tilværelseserkendelser

 

Fælles Mål

 

Historie

 • Eleven kan på baggrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger.
 • Eleven kan forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid.
 • Eleven kan sætte begivenheders forudsætninger, forløb og følger i kronologisk sammenhæng.
 • Eleven kan forklare, hvorfor historisk udvikling i perioder var præget af kontinuitet og i andre af brud.
 • Eleven kan forklare historiske forandringers påvirkning af samfund lokalt, regionalt og globalt.
 • Eleven kan redegøre for sammenhænge mellem fortidsfortolkninger, nutidsforståelser og fremtidsforventninger.

 

Kristendomskundskab

 • Eleven kan tolke grundlæggende værdier ud fra centrale bibelske fortællinger.
 • Eleven kan forholde sig til hovedtanker og problemstillinger i de store verdensreligioner og livsopfattelsers oprindelse, historie og nutidige fremtrædelsesformer.
 • Eleven har viden om de bibelske fortællingers spor i kulturen i et nutidigt og historisk perspektiv.
 • Eleven har viden om hovedtræk i verdensreligioner og livsopfattelser.


Book skoleomvisning >

 

Målgruppe: Folkeskolen, 7. - 10. klasse
Fag: Historie, Kristendomskundskab
Varighed: 45-60 min.
Antal: max 30 elever.
Pris: 500 kr.

MERE INFO:
Ring på 3341 8118 mellem kl. 14-16 eller send mail til omvisning@glyptoteket.dk
Omvisninger skal bestilles senest 14 dage i forvejen.

det sker

19.3.2017 - 31.12.2017
28. maj 2017 kl. 13.00