Handelsvilkår

Betaling, levering & fortrydelsesret:
  

BETALING:
Du kan betale med Dankort, Visa Dankort, Visa Electron, Eurocard, Mastercard og JCB i eShoppen.
Ved ordreafgivelse taster du dit kortnummer, kortets udløbsdato, samt kontrolnummer i de angivne felter. Derefter bliver dit kort autoriseret af PBS og vi får hævetilladelse til beløbet. Beløbet bliver hævet når vi afsender pakken. Da vi kun har hævetilladelse til det beløb ordren lød på, kan du ikke tilføje varer til samme ordre efter den er afgivet. Betaling med betalingskort finder sted via en sikker SSL forbindelse (Secure Socket Layer), der krypterer betalingsoplysningerne vedr. dit kreditkort, mens de sendes til PBS, således at uvedkommende ikke kan få adgang til oplysningerne. Oplysningerne bruges udelukkende til at opnå godkendelse af betalingen hos PBS, og Ny Carlsberg Glyptotek(herefter NCG) hverken modtager eller registrerer oplysninger om dit betalingskort.

PRISER:
De oplyste priser er inkl. 25% moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer.

LEVERING:
Vi leverer til både ind- og udland, dog må leveringsadressen ikke være en postboksadresse. NCG forbeholder sig ret til at afvise sådanne ordrer uden varsel. Din ordre afsendes med Post Danmark som A-post, normalt inden for 3-5 arbejdsdage    efter ordren er afgivet. Evt. forsinkelser hos Post Danmark kan NCG ikke holdes ansvarlig for.

Generelle betingelser:
Kunden er omfattet af de rettigheder, der fremgår af den danske Markedsføringslov og den danske Lov om visse Forbrugeraftaler. Det forudsættes, at kunden er bekendt med NCGs handelsvilkår. Evt. ændring af disse vil blive annonceret på denne side.

Ny Carlsberg Glyptoteks ansvar:
Ethvert produkt sælges uden ansvar for NCG. Ethvert ansvar og erstatningskrav angående selve produktet kan kun rettes mod producenter af produkter, som sælges af NCG. Udover det ovenstående, påtager NCG sig ikke yderligere ansvar for eventuelle forsinkelser og fejl, bortset fra handlinger begået med forsæt eller grov uagtsomhed fra NCGs side. NCG påtager sig ikke noget ansvar for fejl eller mangler i ydelsen, som skyldes indholdet af informationer modtaget fra dig eller som skyldes dit tekniske udstyr, herunder fejl som skyldes fejl i forbindelse med din udskrift af digitale medier. NCG kan således i intet tilfælde gøres ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader. Under ingen omstændigheder, herunder i de ovenstående tilfælde, kan NCG gøres ansvarlig for tab, der skyldes nedbrud i og/eller svigtende adgang til IT-systemer eller ødelæggelse/beskadigelser af data i disse systemer, uanset at det er NCG, der  står for driften af systemerne eller dele heraf, såfremt ovenstående begivenheder kan henføres til force majeure omstændigheder, herunder: svigt i strømforsyning eller telekommunikation hos NCG, hærværk (herunder virus og hacking)

Force Majeure:
Skulle levering være forhindret på grund af force majeure, fritager det NCG for ethvert ansvar og NCG forbeholder sig ret til helt eller delvis at annullere aftalen, eller udskyde leveringen med den af forhindringen forårsagede forsinkelse ud over den i aftalen fastsatte leveringsfrist. Under force majeure henhører bl.a. arbejdskonflikter, krig eller militærindkaldelse, blokade, afspærringer, politiske uroligheder, statsindgriben af en hvilken som helst art, mangel på drivkraftmidler eller omstændigheder i øvrigt, som ligger uden for NCGs kontrol, og som påvirker NCGs muligheder for at opfylde sine leveringsforpligtelser.

FORTRYDELSESRET:
Ved online bestilling af fysiske varer har du fuld fortrydelsesret af dit køb i 14 dage, gældende fra modtagelsesdato af varen[e].
Skulle du fortryde at du har bestilt en fysisk vare, kan den indenfor 14 dage og for egen regning, returneres i 'væsentlig samme stand og mængde' den blev modtaget i.

BEMÆRK:
Ved køb og efterfølgende download af digitale medier(PDF-filer, digitale billeder etc.) skal du være opmærksom på, at din fortrydelsret ophører når PDF-filen eller det digitale billede er downloadet til din computer og at du derefter ikke kan fortryde dit køb eller returnere sådanne digitale medier til NCG.

REKLAMATION:
Du kan reklamere hvis varen var beskediget eller der var fejl på selve varen ved modtagelsen. NCG (Ny Carlsberg Glyptotek) leverer en ny vare i løbet af 7 dage, såfremt denne er på lager. Hvis ny levering ikke er mulig vil NCG refundere hele beløbet incl. Post Danmarks porto ved returnering af varen, inden for 8 dage. Alle reklamationer vedr. bestillinger foretaget online på Glyptotekets eShop rettes via e-mail til websales@glyptoteket.dk indeholdende dit ordrenummer i emnelinjen.     (ordrenummeret finder du i din pr. email modtagne ordrebekræftelse). Den medsendte faktura og dens unikke ordrenummer gælder som din kvittering.

RETURNERING:  
Efter aftale er truffet m. websales@glyptoteket.dk bedes du returnere varen[e], som de[n] blev modtaget, samt selv at afholde evt. omkostninger forbundet hermed. Kun ved fejl el. mangler på varen refunderes Post Danmarks returporto til kunden. Ydermere skal relevant dokumentation medsendes til identifikation; dvs. kopi af faktura og/el. ordrebekræftelse(den du modtog pr. e-mail). Du vil herefter blive kontaktet pr. email hurtigst muligt vedr. refunderingsmetode.

Har du andre spørgsmål vedr. fortrydelsret - kontakt venligst websales@glyptoteket.dk

--------------------------------------

Betingelserne er gældende pr. okt. 2015.
Der tages forbehold for trykfejl.