I pyramidernes skygge

På udgravning med arkæologiens fader, Flinders Petrie.

Udstillingen “I pyramidernes skygge” handler om den britiske arkæolog og egyptolog Flinders Petries udgravninger i Egypten.

Petrie, der levede fra 1853 til 1942, var den første, der tegnede og nedskrev detaljer om sine fund, og han kaldes derfor arkæologiens fader.

Den excentriske Petrie boede blandt andet i en klippegrav og havde Lawrence of Arabia som assistent.

Brikker i et puslespil

Udstillingen ”I pyramidernes skygge” præsenterer ny viden og nye forbindelser mellem Glyptotekets samling og andre af Petries fund, der befinder sig på bla. British Museum og Museum of Fine Arts i Boston.

Udstillingen viser en række gravfund, fragmenter af statuer og grav- og tempelvægge, som gennem Petrie kom til Glyptoteket. Publikum kommer tæt på Petries opdagelser, når f.eks. et gravmaleri med leopardhaler og et relief med en krokodillesnude nu er undersøgt nærmere.

Ny Carlsbergfondet

Petries udgravninger blev støttet af fonde og museer fra især Europa og USA, og i flere år var Ny Carlsbergfondet en af Petries største sponsorer.

Efter hver udgravning delte Petrie sine fund efter klare aftaler med den egyptiske stat. Først fik Det Egyptiske Museum i Cairo de unikke fund. Herefter kunne Petrie fordele de øvrige genstande mellem de forskellige sponsorer efter størrelsen af deres bidrag.

Fondet overdrog sin andel af fundene til Glyptoteket. I dag rummer museet derfor over 200 af Petries fineste fund fra blandt andet oltidsbyen Memphis og gravpladserne Meidum og Hawara.