Antikken

Dansk
Mumier, mumiekister og gravudstyr
Dansk
12. februar 2012 kl. 12.00
Oldtidens europæiske fællesmarked
Dansk
5. februar 2012 kl. 13.00
Liv og død i gamle dage
Dansk
29. januar 2012 kl. 12.00
Grækenland - Demokratiets vugge
Dansk
22. januar 2012 kl. 14.00
Guder og helte i antikken
Dansk
15. januar 2012 kl. 12.00

Guder og mennesker

Guderne var overalt. Menneskers adfærd var styret af ritualer, der skulle påkalde sig gudernes opmærksomhed.

Hver kultur havde sine navngivne guder og gudinder. Der var guder for byer og krige, for håndværk og alt i naturen, for kærlighed, fødsel og det ukendte dødsrige – kort sagt for alt i menneskers tilværelse. Nogle guder blev afbildet med særlige kendetegn, andre var usynligt til stede. Grænserne mellem de mange guders virkeområde kunne være vanskelige at skelne.

Dansk

Røgelse

I Mellemøsten var der ældgamle traditioner for at brænde velduftende røgelse til guderne. Billeder, tekster og andre fund fortæller om ritualer og redskaber.
Røgen kunne være fra afbrænding af aromatiske planter og olier, men den fineste røgelse var harpiksklumper, der kom fra den arabiske halvø. Her groede det buskagtige træ, Boswellia, hvis harpiks udsendte velduft, når det blev lagt over glødende trækul. Myrra var en anden – og endnu mere kostbar røgelse, udvundet af saften fra busken Commiphora.

Dansk

Hvem var etruskerne?

Hvem var etruskerne, og hvor blev de af?

Landskabet mellem floderne Arno og Tiberen, vore dages Toscana, var fra o. 900 f.Kr. til o. 400 f.Kr. etruskernes kerneområde. Frugtbare sletter og frodige græsgange, mineralrige bjerge og  havnepladser ud mod Middelhavet skabte gunstige vilkår for handel

Dansk

En græsk gravplads

I de antikke græske byer lå gravene langs indfaldsvejene. Her havde førende familier store gravkomplekser med grave, der blev markeret med forskellige slags skulpturer.

Dansk

Sider