Flinders Petrie, en mand af idéer og systemer

19. marts 2012
Kommentarer (0)
Flinders Petrie, en mand af idéer og systemer
Print printer-friendly version

Siden november 2011 har Glyptoteket vist udstillingen 'I pyramidernes skygge', hvor den britiske arkæolog og egyptolog W.M.F. Petrie har været i centrum. For 100 år siden støttede Ny Carlsbergfondet Petries udgravninger i Egypten, og Glyptoteket modtog til gengæld en del af fundene efter datidens regler.

Karrierens start

William Matthew Flinders Petrie (1853-1942) startede i 1880 sin karriere i Ægypten som 26-årig med at foretage nøjagtige opmålinger af pyramideområdet og den store Kheopspyramide i Giza ved hjælp af triangulering. Sammen med sin far havde han tidligere opmålt Stonehenge i England og overdraget resultaterne til British Museum, da han opdagede, at de ikke havde nogen ordentlige opmålinger af dette vigtige sted.


Petrie foran den klippegrav han boede i, mens han opmålte pyramideområdet i Giza. (Copyright Petrie Museum of Egyptian Archaeology, UCL)

Arbejdet ved pyramiderne var varmt, og Petrie foretrak at være klædt i vest og lange underbukser. I sine erindringer fortæller han, at sidstnævnte helst skulle være lyserøde - for så ville han forekomme så underlig, at de nysgerrige turister holdt sig på afstand!

The Pyramids and Temples of Gizeh

Petries bog om opmålingerne i Giza The Pyramids and Temples of Gizeh udkom i 1883. Den overbeviste det nyoprettede Egypt Exploration Fund om, at han var den rette til at udgrave for dem i Nildeltaet. Her ville man på den tid gerne finde noget, som kunne understøtte Biblens historier. Petrie selv var mest interesseret i, at alle detaljer blev noteret ned og sammenlignet med andre resultater.


Petries serie af krukker med bølgehank, som anvendtes i hans Sekvensdatering til at datere grave i forhold til hinanden. De brede krukker til venstre er de tidligste typer og de cylindriske til højre er den senere form.

En mand af idéer og systemer

T.E. Lawrence (Lawrence of Arabia) sagde om Petrie, at han var en mand af idéer og systemer, og at han havde systemer for alt. Fra hvordan man skulle tegne en plan over et tempe,l til hvordan man skulle rense sine tænder. Et af de mest berømte og nyttige systemer var Petries såkaldte sekvensdatering. Han inddelte gravfund, især keramik, i typer, og derefter så han på, hvordan disse typer gennemgik en form- og/eller dekorationsudvikling gennem tiden. Når man så undersøgte, hvordan de forskellige typer forekom i de forskellige grave, kunne man datere gravene i forhold til hinanden. Denne metode anvendes stadig.


W.M.F. Petrie med kamera i Abydos, 1899 (Copyright Petrie Museum of Egyptian Archaeology, UCL)

Et hjemmelavet kamera

Allerede fra sine første udgravninger i Nildeltaet var Petrie på forkant med at dokumentere især sine fund fotografisk til brug for de årlige publikationer. Han benyttede fortrinsvist et hjemmelavet hulkamera. Fotografierne skulle helst fremkaldes samme aften, de var optaget, og dette begrundede han bl.a. med, at det så ville være muligt at gøre det om hurtigt, hvis noget ikke var tilfredsstillende.

Udstillingen 'I pyramidernes skygge' lukker på søndag d. 25. marts. Denne sidste dag, er der rundvisning i udstillingen ved kurator Tine Bagh kl. 14. Vær med til at sige farvel til 'Arkæologiens fader!

Kommentarer

Tilføj kommentar

Image CAPTCHA
Indtast de karakterer, som vises i billedet.

Om denne blog

Glyptotekets blog bliver skrevet af museets medarbejdere. Vi skriver om, hvad der interesserer os her og nu og om værkerne og museets daglige liv.

Kommentarer er velkomne, og vi svarer naturligvis gerne på spørgsmål.

søg på bloggen