Hawara

I det Mellemste Rige, ca. 2050-1785 f.Kr., fortsatte kongerne skikken med at lade sig begrave i pyramider som i det Gamle Rige. Den sidste magtfulde konge, Amenemhat III, opførte en pyramide med et tilhørende stort tempel i Hawara i det frugtbare Fayum-område. Templet er den såkaldte Labyrint.

Amenemhat IIIs pyramide med Labyrinten i Hawara, ca. 1842-1798 f.Kr. Foto: Janne Klerk

Labyrinten var opført syd for pyramiden, og området mod øst og nord var anvendt til gravplads for kongens hof. I den romerske tid i Egypten (30. f.Kr.- 200 e.Kr) blev Labyrinten til sidst ødelagt, og en by blev bygget ovenpå ruinerne. Gravpladsen var også i brug på dette tidspunkt.

Flinders Petrie og Labyrinten i Hawara

Ca. 450 f.Kr besøgte den græske historiker Herodot Hawara. Han beretter, at der her lå en imponerende labyrint med utallige rum og åbne gårde. Mere end 2000 år efter Herodots besøg opmålte Petrie i 1888-89 udstrækningen af denne labyrints ruiner. Hans undersøgelser viste, at Labyrinten havde været et meget stort tempelanlæg, som hørte til Amenemhat III’s pyramide (ca. 1842-1798 f.Kr.). Desuden fandt han mumier fra romersk tid i Egypten ca. 30 f.Kr.-100 e.Kr. med malede portrætter i romersk stil.

Petrie vendte tilbage til Hawara i 1910-11. Han fandt flere mumier med portrætter og gjorde mange arkitektur- og skulpturfund, som er med til at kaste lys over Labyrintens oprindelige udseende. Glyptoteket har en samling af både arkitektur- og skulpturfragmenter fra Labyrinten. Se mere om mumieportrætter på WikiPedia . Andre fund er fordelt mellem forskellige museer og samlinger i Europa og USA.

Petries udravninger

Abydos, Gerzeh, Harageh, Hawara, Lahun, Memphis, Meydum, Riqqeh, Sedment, Tarkhan

Klik på stederne herover for at læse mere om de enkelte udgravninger.

 

I galleriet ovenfor ses de af Flinders Petries fund fra Hawara, der er udstillede på Glyptoteket.

det sker

19.3.2017 - 31.12.2017