Memphis

Det gamle Egyptens hovedstad

Memphis lige syd for Cairo lå strategisk placeret, hvor Nilen forgrener sig i Nildeltaet. I det Gamle Rige, ca. 2650-2150 f.Kr., byggede kongerne deres pyramidegrave i ørkenen ud for Memphis. Byen var hovedstad gennem lange perioder af Egyptens historie, og den fungerede som kongelig residens, handels- og kulturcentrum.

Memphis. Ruiner af det store tempel til guden Ptah. Foto: Janne Klerk

Flinders Petries udgravninger af Memphis

Petrie begyndte sine udgravninger af Memphis i 1908. Samme år sponsorerede Ny Carlsbergfondet for første gang Petries udgravninger i Egypten. Men da 1. verdenskrig brød ud i 1914 måtte Petrie midlertidigt stoppe sine udgravninger i Egypten.

Udgravningerne af Memphis foregik i den fugtige Nildal, hvor Petrie stod overfor store udfordringer. Sæsonen var nogle få måneder om foråret, hvor området var mindst fugtigt. Det var nødvendigt med en stor arbejdsstyrke til at pumpe vand og flytte mudder, og det tunge arbejde gjorde, at holdene ved pumperne måtte skifte hvert kvarter. Petrie måtte desuden kæmpe med bureaukrati, politiske hensyn og almindeligt besvær med at opnå tilladelse til at grave.

Petries udgravninger af Memphis © Petrie Museum, University College London

Det lykkedes Petrie at skabe et godt overblik over Memphis’ grundplan med templer, paladser, værksteder og andre mindre bygninger. Glyptoteket modtog fund fra et stort tempelområde til guden Ptah. Ptah var den lokale skabergud og håndværkernes gud. Andre fund kom fra et palads fra kong Apries’ tid


Ruiner af Apries’ palads i Memphis, (ca. 589-568 f.Kr.). Foto: Janne Klerk

Petries udravninger

Abydos, Gerzeh, Harageh, Hawara, Lahun, Memphis, Meydum, Riqqeh, Sedment, Tarkhan

Klik på stederne herover for at læse mere om de enkelte udgravninger.

 

I galleriet ovenfor ses Petries fund fra udgravningerne i Memphis, som nu er at finde på Glyptoteket.

det sker

19.3.2017 - 31.12.2017