Meydum

Pyramiden i Meydum blev opført af kong Snofru, ca. 2570-2545 f.Kr. I ørkenen ud for hovedstaden Memphis anlagde kongerne i Egyptens Gamle Rige, ca. 2650-2150 f.kr. deres pyramidegrave. Snofru valgte stedet Meydum et stykke længere mod syd nærmere Fayum-området.

Omkring pyramiderne fik kongens familie og embedsmænd tilladelse til at opføre deres egne grave. Gravene bestod af en overbygning med dekorerede offerkapeller og en skakt ned til et underjordisk gravkammer. Gravene i Meydum var bygget af lersten med gravkapeller af kalksten.

Flinders Petrie i Meydum

I 1890 besøgte Petrie Meydum for første gang. Da han vendte tilbage i 1910 så han, at relieffer og malerier i gravkapellerne her var så hårdt medtagne, at der måtte handles, hvis de skulle reddes for eftertiden. De bedst bevarede kom til det Egyptiske Museum i Cairo, og Petrie fik lov til at fordele resten mellem sine sponsorer. Glyptoteket fik relieffer fra to grave. Den ene tilhørte Snofrus søn, vesiren Nefermaat med hustruen Atet. Den anden var bygget næsten samtidig til embedsmanden Rahotep og hans hustru Nofret.

Petries udravninger

Abydos, Gerzeh, Harageh, Hawara, Lahun, Memphis, Meydum, Riqqeh, Sedment, Tarkhan

Klik på stederne herover for at læse mere om de enkelte udgravninger.

 

I galleriet ovenfor ses de af Flinders Petries fund fra udgravningen i Meydum, der er udstillede på Glyptoteket.

det sker

19.3.2017 - 31.12.2017
28. maj 2017 kl. 13.00