Petrie-projektet

Den berømte engelske ægyptolog og arkæolog W.M.F. Petrie kaldes ofte for arkæologiens fader. Glyptotekets ægyptiske samling har mange spændende fund fra hans og hans samtidiges udgravninger i begyndelsen af 1900-tallet. De er nu nærmere undersøgt og sat ind i en sammenhæng.

W.M.F. Petrie og Ny Carlsbergfondet

I begyndelsen af 1900-tallet støttede Ny Carlsbergfondet udgravninger i Ægypten foretaget af den engelske ægyptolog og arkæolog W.M.F. Petrie og nogle af hans samtidige. Det var almindelig praksis på den tid, at de unikke fund fra en udgravning skulle forblive i Ægypten, mens resten kunne fordeles mellem sponsorerne. På denne måde blev fundgrupper delt og findes i dag på forskellige museer i Ægypten, Europa, USA og så langt borte som Australien. Ny Carlsbergfondets andel blev overdraget til Glyptoteket.

Arkæologiens fader i Egypten

Petrie startede sin karriere i Ægypten i 1880, da han som 26årig opmålede pyramideområdet i Giza og den store Kheopspyramide. Han blev fascineret af arbejdet i Ægypten og fortsatte med at udgrave utallige lokaliteter, hvor han ofte begræd tidligere tiders hårdhændede udgravningsmetoder. Da han var pioner indenfor metodisk arkæologi i Egypten og gjorde mere detaljerede optegnelser end sine forgængere, kaldes han ofte for arkæologiens fader. Han udgav årligt udgravningsrapporter med illustrationer.

Petrie-fundene på Glyptoteket

Carlsbergfondets Petrie-projekt har undersøgt alle de genstande i den ægyptiske samling, som stammer fra Flinders Petries udgravninger. Det er dokumenteret, hvor præcist de stammer fra, og genstandene er studeret i forbindelse med fund fra samme udgravninger, samme grave, samme templer osv., som nu befinder sig på andre museer. De er således sat ind i en større sammenhæng, og derved bidrager de til forståelsen af fundstederne. Petriefundene på Glyptoteket indgår på denne måde også i et større netværk af samlinger og museer med tilsvarende fund.


Kort over Egypten med steder udgravet af Flinders Petrie og under hans opsyn. Glyptoteket har fund fra stederne markeret med rødt.

Petries udgravninger

Abydos, Gerzeh, Harageh, Hawara, Lahun, Memphis, Meydum, Riqqeh, Sedment, Tarkhan

Klik på stederne herover for at læse mere om de enkelte udgravninger.

det sker

19.3.2017 - 31.12.2017