Caligula - En snigmyrdet kejser

 

 

Den 24. januar i 41 e.Kr. blev kejser Caligula stukket ned i Rom. Samme skæbne overgik hans hustru Milonia Caesonia og deres 2-årige datter Julia Drusilla.

Morderne var officerer i den kejserlige livgarde. Straks efter mordet udråbte de Caligulas onkel Claudius til ny kejser. Portrætter af Caligula blev samme dag kastet i Tiberen. Tre af de godt 45 kendte Caligula-portrætter er faktisk fundet i floden. Ét af dem er denne panserbuste. Den viser kejseren som hærens øverstbefalende, med en æreskrans af egeløv på hovedet.