Forskning

Fremskaffelse af ny viden om Glyptotekets samling er konstant i fokus for museets medarbejdere, både i forbindelse med den løbende forskning og formidling i huset og gennem satsninger i form af særudstillinger. Glyptoteket har også udviklet en række forskningsprojekter, som beskæftiger en række fuldtidsansatte medarbejdere.

Antik polykromi
I 2006 iværksatte Glyptoteket en forskningssatsning om bemaling og anden polykromi på antik skulptur. Projektet har opnået støtte fra Kirsten og Freddy Johansens Fond til indkøb af vigtigt udstyr og i flere omgange fra Carlsbergfondet til ansættelse af arkæologer og konservatorer i centrale faser af projektet. Denne forskningssatsning er funderet i både et nationalt og et internationalt forskningsnetværk, og forskningen har indtil videre ført til en stor særudstilling om emnet på Glyptoteket i 2014 samt en lang række videnskabelige publikationer. Projektet udvider i perioden 2018-2020 under overskriften Sensing the Ancient World, sit fokus til også at omfatte studier af hvilken rolle lyd, lys og duft har spillet for antik kunst.

Læs mere.

Det digitale Glyptotek
Det digitale Glyptotek var et treårigt postdoc-projekt (2015-18), som havde til formål, at undersøge digitale mediers plads, potentiale og vægtning i en museumskontekst. Projektet havde desuden det formål at undersøge, hvornår og hvordan digitale teknologier kan berige museumsoplevelsen og -formidlingen på en bæredygtig måde i tråd med organisationens rammer, ressourcer og arbejdspraksis. Det digitale Glyptotek var et samarbejde mellem Ny Carlsberg Glyptotek og IT-Universitetet i København og var finansieret af Ny Carlsbergfondet. Projektet har haft stor betydning for Glyptotekets udvikling af særudstillinger og planer for den permanente samling og har også udmøntet sig konkret i en række artikler i danske og udenlandske fagtidsskrifter.

Degas Metode
Glyptoteket har siden 2013 haft fokus på den franske kunstner Edgar Degas (1834-1917) og hans arbejdsmetoder både med tegning, grafik og skulptur. Forskningen har fundet sted og er blevet formidlet gennem udstilling, internationalt seminar og publikationer, og arbejdet har også båret frugt i form af en PhD-afhandling om Degas’ metode, som blev antaget på Københavns Universitet i 2018. Projektet fortsætter i samarbejde med internationale aktører indenfor forskning i teknisk kunsthistorie bl.a. The Getty Research Institute i Los Angeles, USA.

Bibliotek
Glyptoteket råder over et forskningsbibliotek med offentlig adgang. Udover at betjene museets arkæologer, kunsthistorikere og konservatorer henvender biblioteket sig især til studerende og forskere inden for fagene ægyptologi, klassisk arkæologi og kunsthistorie.

Bogsamlingen i biblioteket rummer først og fremmest museale udgivelser som bestandskataloger fra alverdens museer med sammenlignelige samlinger, men også monografier, konferenceberetninger og en række tidsskrifter indenfor Ægyptens arkæologi, klassisk arkæologi og dansk og fransk kunst fra det 19. århundrede.

Bibliotekets bøger kan ikke hjemlånes, men må benyttes på museets læsesal. Der kan ikke tages fotokopier.

Bibliotekets åbningstider:
Mandag-torsdag 10.00-16-00
Fredag 10.00-15.00
Lukket lørdag og søndag

Du kan søge litteratur i Bibliotekets database.

Organisationen

På denne side kan du læse om organisationens opbygning samt finde kontaktoplysninger på Glyptotekets medarbejdere.

Samlingerne

Samlingerne rummer over 10.000 kunstværker og arkæologiske genstande og tilbyder stadig nye vinkler på liv, kultur og civilisation gennem 6.000 år.

Historie

Ny Carlsberg Glyptotek er stiftet af brygger Carl Jacobsen (1842-1914), en af 1800-tallets store industrimagnater og til dato den største danske kunstmæcen.