Forskning

Fremskaffelse af ny viden om Glyptotekets samling er konstant i fokus for museets medarbejdere, både i forbindelse med den løbende forskning og formidling i huset og gennem satsninger i form af særudstillinger. Glyptoteket har også udviklet en række forskningsprojekter, som beskæftiger en række fuldtidsansatte medarbejdere.

Antik polykromi
I 2006 iværksatte Glyptoteket en forskningssatsning om bemaling og anden polykromi på antik skulptur. Projektet, der løber frem til udgangen af 2017, opnåede støtte fra Carlsbergfondet og Kirsten og Freddy Johansens Fond, hvilket muliggjorde indkøb af udstyr og ansættelse af arkæologer og konservatorer i centrale faser af projektet. Denne forskningssatsning er funderet i både et nationalt og et internationalt forskningsnetværk, og forskningen har indtil videre ført til en stor særudstilling om emnet på Glyptoteket i 2014 samt en række videnskabelige publikationer.

Læs mere.

Det digitale Glyptotek
Det digitale Glyptotek var et treårigt postdoc-projekt (2015-18), som havde til formål, at undersøge digitale mediers plads, potentiale og vægtning i en museumskontekst. Projektet havde desuden det formål at undersøge, hvornår og hvordan digitale teknologier kan berige museumsoplevelsen og -formidlingen på en bæredygtig måde i tråd med organisationens rammer, ressourcer og arbejdspraksis. Det digitale Glyptotek var et samarbejde mellem Ny Carlsberg Glyptotek og IT-Universitetet i København og var finansieret af Ny Carlsbergfondet. Projektet har haft stor betydning for Glyptotekets udvikling af særudstillinger og planer for den permanente samling og har også udmøntet sig konkret i en række artikler i danske og udenlandske fagtidsskrifter.

Degas Metode
I 2013 viste Glyptoteket under international bevågenhed særudstillingen ”Degas’ Metode”. Udstillingen indeholdt knap 100 værker af den berømte franske maler Edgar Degas (1834-1917) herunder tegninger, grafik og skulptur. Støttet af Carlsbergfondet inviterede Glyptoteket tillige en række fremtrædende internationale eksperter til København for at diskutere Degas’ praksis, således deltog både konservatorer og kunsthistorikere fra anerkendte museer og universiteter.

Udstillingen og det dertilhørende katalog, der også indeholder biddrag fra en række udenlandske gæsteforskere, er baseret på museumsinspektør Line Clausen Pedersens forskning, som siden er blevet grundlaget for et fortsat igangværende ph.d. forløb under Courtauld Institute of Art og Københavns Universitet.

Bibliotek
Glyptoteket råder over et forskningsbibliotek med offentlig adgang. Udover at betjene museets arkæologer, kunsthistorikere og konservatorer henvender biblioteket sig især til studerende og forskere inden for fagene ægyptologi, klassisk arkæologi og kunsthistorie.

Bogsamlingen i biblioteket rummer først og fremmest museale udgivelser som bestandskataloger fra alverdens museer med sammenlignelige samlinger, men også monografier, konferenceberetninger og en række tidsskrifter indenfor Ægyptens arkæologi, klassisk arkæologi og dansk og fransk kunst fra det 19. århundrede.

Bibliotekets bøger kan ikke hjemlånes, men må benyttes på museets læsesal. Der kan ikke tages fotokopier.

Bibliotekets åbningstider:
Mandag-torsdag  10.00-16-00
Fredag 10.00-15.00
Lukket lørdag og søndag

BEMÆRK Biblioteket er lukket fredag den 22. februar.

Du kan søge litteratur i Bibliotekets database.

Find medarbejder

Har du spørgsmål? Find den rette medarbejder

Samlingen

Find ud af mere om Glyptotekets store samling

Historie

Bliv klogere på Ny Carlsberg Glyptoteks historie