Nye blikke på kroppen i kunsten

Udgivet den 9. maj 2019

Med afsæt i særudstillingen Perfect Poses? har Glyptoteket, med støtte fra Tuborgfondet, indgået et eksperimenterende samarbejde med Københavns Professionshøjskoles sundhedsfaglige professionsuddannelser og samtidigt oprettet et helt nyt frivilligt ungepanel.

Frem til den 16. juni 2019 kan man på Glyptoteket opleve særudstillingen Perfect Poses?, der stiller skarpt på billedhuggerkunstens ideelle gengivelse af mennesket og kroppens positurer i slutningen af 1800-tallets Frankrig. I forbindelse med udstillingen har Glyptoteket i samarbejde med Københavns Professionshøjskole udviklet et eksperimenterende uddannelsesspor, hvor studerende fra Fysioterapi- og Psykomotorikuddannelserne deltager i en række workshops, tilrettelagt i et tværfagligt samarbejde mellem undervisere fra de to uddannelser og Glyptotekets undervisningsafdeling.

Kunst og krop
Målet med samarbejdet er at skabe et nutidigt og tværfagligt blik på udstillingens fokus på kropsidealer og positurer. Frem for en traditionel kunsthistorisk tilgang åbner de studerendes faglighed og viden om menneskets krop og psyke op for nye perspektiver på udstillingens kunstværker. Samtidigt får de studerende mulighed for at få en ny fornemmelse for kunsten i samspil med deres egen viden.

”Kunst understøtter et læringspotentiale via andre kanaler end de gængse læringsformer, og samarbejdet med Glyptoteket kan bidrage til dette”, siger Ingrid Arild Jensen, lektor og underviser på Psykomotorikuddannelsen.

De studerendes viden og faglighed giver ligeledes Glyptoteket mulighed for en anden tilgang til den kunst, der fylder museets sale.

”Arbejdet med at gøre museets samlinger og udstillinger relevante for samtiden er et helt centralt punkt i vores nuværende strategi. Målet er at finde nye måder at vinkle det kunstfaglige stof, så det i højere grad opleves som relevant og vedkommende for museets gæster. Som en naturlig del af dette arbejder vi blandt andet med nye metoder ift. opbygning af samskabende partnerskaber med for eksempel erhvervsfaglige uddannelser. Takket være Tuborgfondets støtte har vi kunnet indgå i dette ambitiøse samarbejde med Professionshøjskolen. Selvom vi ikke endnu er færdige med projektet, er vi allerede blevet meget inspirerede af at se de studerende udfolde sig i udstillingen med en meget introspektiv og sanselig tilgang til kunsten,” siger direktør for Glyptoteket Christine Buhl Andersen.

Ungepanel som medskabere
Udover det egentlige uddannelsesforløb har en række af de studerende også meldt sig til et frivilligt ungepanel, som er medskabere på en temaaften på museet den 16. maj. Læs mere her.

Under titlen En kropslig rejse ind i kunsten vil ungepanelet i samarbejde med medarbejdere fra Glyptoteket skabe en aften for museets gæster, der sætter fokus på kroppen som materiale i museets samlinger. Her kaster de studerende nyt lys over Glyptotekets kunst gennem lyduniverser, positurguides, afspænding og croquis med både levende modeller og stillestående skulpturer.

”Normalt synes jeg, at skulpturer er kedelige. At være med i ungepanelet er en mulighed for at gøre dem levende, relevante og sætte dem i spil for mig selv og andre. Glyptoteket er et smukt sted, men det virker også lidt dødt, jeg ønsker at give museet noget mere liv. Jeg vil have livet og legen frem i disse smukke omgivelser,” siger deltager i ungepanelet, Vibe Bach, der studerer psykomotorik.

Med oprettelsen af et frivilligt ungepanel afprøver Glyptoteket et helt nyt format for inddragelse af og samskabelse med nogle af museets yngre målgrupper.

Om museet

Ny Carlsberg Glyptotek er stiftet af brygger Carl Jacobsen (1842-1914), en af 1800-tallets store industrimagnater og til dato den største danske kunstmæcen.

Presse

Kontaktoplysninger, fakta om Glyptoteket samt pressefotos- og meddelelser.

Udstillinger

Udstillingerne indeholder både kunstværker og arkæologiske genstande og tilbyder nye vinkler på liv, kultur og civilisation gennem 6.000 år.