Dansk Guldalder

Udstilling

BEMÆRK I forbindelse med særudstilling Vejen til Palmyra vil den danske guldaldersamling være lukket for publikum. 

Perioden fra ca. 1800-til 1860 er blevet kaldt ”Dansk Guldalder”, fordi eftertiden har besluttet, at den inkarnerer en glansperiode i Danmarks kultur- og kunsthistorie. Guldalderen står i dag i vores bevidsthed som en tid, hvor markerne altid var grønne, kvinderne runde og landet intakt, og periodens kunst kan samlet set virke som et glansbillede. Det kan synes besynderligt, når man husker på, at epoken starter på et meget omtumlet tidspunkt i danmarkshistorien med stor ustabilitet. Danmark blev involveret i Napoleonskrigene på fransk side og tabte flåden, gik statsbankerot i 1813 og måtte afstå Norge – men sejrede i Treårskrigen 1848-50 og fik et folkestyre i tilgift.

Internationale perspektiver

Temaet for Glyptotekets udstilling er de danske kunstnere og udviklingen af dansk kunst i årene 1800-1860. Men rammerne er internationale, for de danske kunstnere indgik som en del af et kulturelt fællesskab, der rakte langt ud over de fysiske og mentale nationale grænser. Undervisningen på kunstakademiet på Kgs. Nytorv i København var fra begyndelsen i 1754 baseret på studier af antikke værker og på samtidskunstens skiftende europæiske kunststrømninger. Efter 1800 betød stor rejseaktivitet og kontakt med kolleger fra bl.a. Berlin, Dresden og Rom, at kunstneriske ideer og indflydelser udefra naturligt blandedes i værker af bl.a. Jens Juel, C.W. Eckersberg, Christen Købke. Åndeligt var tiden en smeltedigel af videnskabelige ideer, store teser og statslige ambitioner overalt i Europa. Derfor kan man sige, at dansk guldalderkunst blev til med internationale perspektiver.

Kunstnerisk udvikling

Glyptotekets guldaldersamling rummer hovedværker fra perioden af blandt andet kunstnerne Eckersberg, Købke og J. Th. Lundbye. Igennem en tematisk ophængning sætter udstillingen fokus på de ideer, motiver og kompositioner, der præger guldalderen. Dette skaber dialog på tværs af tid, geografi samt kunstnergrupperinger og generationer. Ophængningen inkluderer også malede oliestudier, gipser og mindre skulpturer, der nuancerer fortællingen om guldalderen.

Guldalderkunstnerne er undertiden blevet beskyldt for at ligne hinanden, ligesom at kernen i perioden kan synes kun at være Eckersberg og hans elever. Men disse fortællinger er kun én side af periodens kunst. Og selvom de vildeste øvelser i kunsten måske nok var henvist til private skitsebøger og studier, vovede flere kunstnere sig ud i undersøgelser af mere utraditionelle motiver. Dette ses i flere af samlingens malerier og skulpturer, der vidner om høj teknisk kunnen og en meget personlig stil – blandt andet Lundbyes Udenfor en kostald i Vejby, Bendz’ Et Tobaksselskab, Lorenz Frølich utraditionelle afbildning af en død rotte eller Freunds Lokeskulptur.

Antik inspiration

Guldalderkunstnernes første store drøm handler om Italien som stedet, hvor antikkens fortryllelser kunne vækkes til live. Det blev kunstnerens fornemste pligt at rejse ned til oldtiden, se den, røre den, indsnuse den, for siden at integrere den i dansk kunst. Ved at inkludere elementer fra Glyptotekets antikke samling synliggør udstillingen denne åndelige og æstetiske inspiration.

I de tidligste værker skildres kunstnernes forestilling om antikken baseret på litterære skildringer af mytologiske emner. Siden følger C. W. Eckersbergs lysfyldte italiensbilleder, som blev til på stedet. Deres tekniske detaljerigdom og det faktum, at de blev malet i det fri, fik stor betydning for retningen af tidens genopdagelse af antikken. Pligten til at tilegne sig oldtiden blev fortolket anderledes i de næste generationer. I udstillingens værker af Fritz Petzholdt, Christen Købke, Constantin Hansen og Martinus Rørbye præsenteres således også fortidens idealer som smukke kulisser for en dannelsesrejse med god plads til sanseligheden.

Læs mere +

Årskort

Et helt års adgang til de fantastiske samlinger, de mange særudstillinger, arrangementer og den smukke Vinterhave.

Museumscafé

Picnic serverer moderne mad, kaffen er hjemmeristet, og det hele er skabt med omtanke.

Kalender

Se alle de spændende aktiviteter og arrangementer, som Glyptoteket byder på i årets løb.