Græsk og romersk skulptur

Udstilling

I den antikke græske og romerske verden var skulpturen et af de vigtigste udtryk og kommunikationsmidler. Hver eneste statue, hoved og relief blev fremstillet med et bestemt formål og budskab for øje, og oftest blev skulpturen opstillet i det offentlige rum, f.eks. på byens marked, gravplads, teater eller helligdomme. Skulpturens mange betydninger og funktioner i antikken kan opleves i de fjorten sale, som rummer Glyptotekets store samling af antik skulptur fra Middelhavsområdet – primært fra Grækenland og Romerriget. Udstillingen er en vandring gennem et afgørende kapitel i europæisk kulturhistorie; fra ca. 600 f.Kr., hvor den græske storskulptur opstod, til ca. 400 e.Kr., hvor det romerske imperium, dets styreform og religion måtte vige pladsen for kristendommen og det byzantinske rige.

Mennesket i centrum

Gennem hele den lange periode, som udstillingen dækker, var mennesket og den menneskelige krop det vigtigste motiv for billedhuggerkunsten, også i skildringen af guderne i menneskets billede. Udstillingen er derfor også en vandring gennem et årtusinds syn på mennesket og den kunstneriske skildring af menneskelige idealer, fysiske såvel som mentale.

Rom og den græske arv

Størstedelen af skulptursamlingen udgøres af romerske værker, hvoraf mange mere eller mindre direkte efterligner berømte græske originalskulpturer fra det 5. og 4. årh. f.Kr. De romerske arbejder er en kilde til forståelse af de originale græske værker, som i mange tilfælde er gået tabt, men som altså i romersk kejsertid var genstand for så stor fascination og berømmelse, at de har inspireret til skabelsen af adskillige romerske versioner.

Romersk skulptur er imidlertid ikke blot illustrationer af tabte græske originalværker, men er også et vigtigt udsagn om deres egen ånds- og kulturhistoriske baggrund, nemlig det romerske kejserrige, dets samfund og religion. Flere afsnit i udstillingen anskueliggør derfor nogle af de sammenhænge, som den romerske skulptur oprindeligt indgik i. Hvilke berømte græske billedhuggere, motiver og stilarter foretrak kultiverede romerske bestillere af græsk-inspireret skulptur? Hvad stod opstillet i en kejserlig park i Rom, på en romersk rigmands landsted udenfor byen, i en adelsfamilies grav eller i en romersk helligdom?

Græske og romerske portrætter

Græske filosoffer og statsmænd, digtere, romerske kejsere og prominente borgere i Rom befolker salene i Glyptotekets antikke samling, som rummer mere end 400 portrætter fra den græske og romerske antikke verden. Glyptotekets samling af – særligt romerske – portrætter er internationalt anerkendt for sit omfang og for værkernes høje kvalitet. Samlingen af romerske kejserportrætter afspejler en ambition hos Carl Jacobsen, museets stifter, om at erhverve mindst et portræt af hver af de romerske kejsere. Derfor kan man på Glyptoteket i dag stå ansigt til ansigt med en enestående og næsten komplet række af kejserportrætter, heriblandt Roms første kejser, Augustus (27 f.Kr.-14 e.Kr.), som skabte det romerske imperium, og den berygtede kejser Caligula (37-41 e.Kr.), af hvem Glyptoteket besidder et sjældent fint portræt. Også andre vigtige historiske personer er at finde i Glyptotekets portrætsamling, blandt andet Pompejus den Store (106-48 f.Kr.), feltherre og Julius Cæsars indædte politiske modstander, som på Glyptoteket kan ses i form af et af de bedste romerske portrætter, der overhovedet findes.

Læs mere +

Kalender

Se hvad der sker på Glyptoteket.

Café Glyptoteket

Nyd delikate snacks eller en skøn frokost med udsigt over Glyptotekets smukke Vinterhave.

Besøg Glyptoteket

I hjertet af København.