I præstens fodspor – en indvielse i ægyptiske ritualer

/ Kristendomskundskab

Hvilke præsteembeder fandtes der i oldtidens Ægypten? Hvad fortæller deres funktion os om ægypternes forestillingsverden? Og hvordan kan vi forstå vores egne ritualer i lyset af oldtidens ritualer?

Gennem levende fortællinger, læsning af hieroglyffer, ritual-rollespil og elevernes egne undersøgelser i samlingen, fører forløbet os ind i det omfattende og magiske præsteembede i oldtidens Ægypten. Undervejs møder vi tre forskellige præster: Tempelpræsten, pyramidepræsten og balsameringspræsten.

Vi oplever oldægyptisk mytologi og ritualpraksis, som på trods af, at dens eksistens er tabt i en fjern fortid, fremstår levende, relatérbar og anvendelig til refleksion over nutidens opfattelser af liv, død og efterliv.

Fag og kompetenceområde

Kristendomskundskab

Ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser: Eleven kan forholde sig til hovedtanker og problemstillinger i de store verdensreligioner og livsopfattelsers oprindelse, historie og nutidige fremtrædelsesformer.

Målgruppe

Folkeskolen, 7.- 10. klasse
Fag: Kristendomskundskab
Varighed: 60 min.
Antal: max 30 elever.
Pris: 650 kr.

Gratis besøg på egen hånd

Det er gratis for skoler og daginstitutioner at besøge museet. Meld venligst jeres ankomst i forvejen ved at booke en tid nedenfor

Mere info

Ring på 3341 8111 (Telefontid onsdage og fredage kl. 13-16) eller send en mail til booking@glyptoteket.dk.