Impressionisternes verden. Bevægelse, fed maling og flimrende lys

/ Billedkunst, Historie

Hvordan fanger man en bevægelse på et lærred? Er havet virkelig kun blåt, eller består det af mere end én farve? Kan man bygge sit maleri op kun af farve og penselstrøg? Kom med, så skal du se!

En gruppe af malere fra Frankrig besluttede sig i slutningen af 1800-tallet for at male deres helt egne indtryk af omverdenen, og de blev derfor kaldt indtryksmalere – impressionister. Men hvordan fanger man en bevægelse og får den ned på et lærred? Vi ser på det traditionelle salonmaleri, som impressionisterne gør op med, og undersøger derefter den nye måde, impressionisterne bruger synlige, grove penselstrøg til at få det flade, firkantede lærred til at ligne flimrende sollys, luft og bevægelse. Vi ser desuden på grundlæggende billedelementer som komposition, farver, linjer og bevægelse, når vi sanser os igennem impressionisternes verden.

Fag og kompetenceområder
Billedkunst: Billedanalyse, billedkommunikation
Historie: Kronologi og sammenhæng

Info
Forløbet kan først bookes igen fra d. 5. marts 2019, da vores samling af fransk malerkunst er nede i forbindelse med særudstillingen ”Odilon Redon. Into the Dream”.

Vi vejleder gerne i forhold til booking af alternative forløb.

Mere info

Ring på 3341 8111 mellem kl. 14-16
eller send en mail til omvisning@glyptoteket.dk
Omvisninger og undervisningsforløb
skal bestilles senest 3 uger i forvejen