1. Bygnings- og sikringschef til Glyptoteket

Ny Carlsberg Glyptotek søger en Bygnings- og sikringschef med overordnet ansvar for alt fra byggeri og vedligehold til museets sikkerhed. Ny Carlsberg Glyptotek blev grundlagt i 1888 af brygger Carl Jacobsen. Museet rummer store samlinger af kunst og oldtidsskatte i verdensklasse og har til huse i enestående fredede bygninger midt i København.

Museet er inde i en rivende udvikling med et hastigt stigende antal besøgende, hvilket stiller store krav til sikkerhed, drift og vedligehold af de fredede bygninger. Samtidig er der et øget fokus på forbedring af gæsternes oplevelse af logistik og service. Bygnings- og sikringschefen er et vigtigt led i samarbejdet på tværs af museets afdelinger, når det kommer til netop logistik, service, afvikling og udførelse af projekter og udstillinger.

Bygnings- og sikringschefen får også en central rolle i forbindelse med de kommende års installering af et nyt klimaanlæg i de fredede bygninger og i forbindelse med en kommende nyopstilling af museets omfattende antiksamlinger.

Ansvarsområder
Bygnings- og sikringschefen har ansvaret for indhentning af tilbud og indgåelse af kontrakter, økonomistyring, styring af leverancer, samt koordinering af og med både interne og eksterne leverandører.

Opgaverne i forbindelse med den daglige drift ligger indenfor følgende områder:

Drift og bygninger:

 • Teknik inkl. drift af el, vand og varme
 • Bygningsdrift og bygningsvedligeholdelse
 • Sikring
 • Klimaanlæg
 • Større projekter vedr. opdateringer af bygninger og sikkerhedssystemer
 • Vagtordning
 • Rengøring
 • Personalekantine
 • Vinterhave

Publikum:

 • Publikumsfaciliteter
 • Vejledning og opsyn vedr. sikkerhed og beredskab

Bygnings- og sikringschefen indgår i Glyptotekets chefgruppe og refererer direkte til direktøren. Bygnings- og sikringschefen er daglig leder for museets håndværkere og teknisk personale, kantine- og rengøringspersonale samt vagtchefen.

Kvalifikationer
Vi forestiller os, at du har en relevant bygningsfaglig uddannelse og har erfaring med arkitektur, fredede bygninger, sikring og klimastyring. Det er en fordel, hvis du har erfaring fra museer eller lignende institutioner, der varetager kulturarv, og at du kan dokumentere erfaring i forhold til processtyring og projektledelse, herunder økonomistyring. Du skal også have sans for bygningernes og udstillingernes kunstneriske og æstetiske kvalitet.

Det er en fordel, hvis du har supplerende erfaring som bygherrerådgiver og hvis du tidligere har haft det overordnede ansvar for sikring af højsikkerhedsbygninger.

Stillingen forudsætter autoritet, gode samarbejdsevner, fleksibilitet og evnen til at finde konstruktive løsninger i kreative processer med respekt for andre fagligheder. Det er afgørende, at du både formår og kan lide at være den, der skal planlægge processer ned til den mindste detalje og få tingene til at ske til tiden.

Du skal kunne benytte både dansk og engelsk som dit arbejdssprog, da Glyptoteket arbejder i en international kontekst.

Løn og ansættelsesvilkår

 • Stillingen er en fast stilling på fuld tid.
 • Løn fastsættes efter kvalifikationer.
 • Arbejdssted: Ny Carlsberg Glyptotek, Dantes Plads 7, 1556 København V.
 • Tiltrædelse hurtigst muligt.
 • Hvis du får tilbudt stillingen, skal du fremvise anmærkningsfri straffeattest.

Ansøgning og ansøgningsfrist
Ansøgninger sendes til job@glyptoteket.dk senest den 5. april 2020. Skriv venligst ”Bygnings- og sikringschef” i emnelinjen.

1. samtalerunde forventes afholdt den 15. og 16. april 2020.

Yderligere oplysninger vedr. stillingen fås ved henvendelse til Bygnings- og sikringschef Anette Hansen på mail anha@glyptoteket.dk eller telefon 20833622 hverdage mellem kl. 13-15.

Om Ny Carlsberg Glyptoteket
Ny Carlsberg Glyptoteket er et internationalt museum med en stor permanent kunstsamling fra antikken til i dag. Museet er en selvejende institution, som modtager driftsstøtte fra Staten og fra Ny Carlsbergfondet. Museet har ca. 120 medarbejdere og i 2019 var der godt 500.000 besøgende.
Læs mere på www.glyptoteket.dk.

Organisationen

På denne side kan du læse om organisationens opbygning samt finde kontaktoplysninger på Glyptotekets medarbejdere.

Samlingerne

Samlingerne rummer over 10.000 kunstværker og arkæologiske genstande og tilbyder stadig nye vinkler på liv, kultur og civilisation gennem 6.000 år.

Historie

Ny Carlsberg Glyptotek er stiftet af brygger Carl Jacobsen (1842-1914), en af 1800-tallets store industrimagnater og til dato den største danske kunstmæcen.