1. Markedsførings- og aktivitetsansvarlig. Barselsvikariat

Glyptoteket søger en barselsvikar til at varetage markedsføring af særudstillinger, aktiviteter og museets samling overfor danske og udenlandske målgrupper, samt til at udvikle originale aktivitetsformater til museets gæster. Stillingen er tidsbegrænset til 1. april 2020.

Glyptoteket søger en barselsvikar til markedsføring og aktiviteter, der kan være med til at eksekvere museets nye strategi. Jobbet foregår i tæt samarbejde med museets ledelse, arrangementskoordinatorer og kunstfaglige medarbejdere.

Arbejdsopgaver

Du skal som markedsførings- og aktivitetsansvarlig markedsføre husets særudstillinger og stå for at markedsføre Glyptoteket overfor danske og udenlandske turister samt sikre et godt samarbejde med turismeaktører.

Glyptoteket holder årligt ca. 40 større og mindre publikumsrettede arrangementer, som du vil have ansvar for at udvikle og markedsføre. Du vil varetage udvikling og markedsføring af Glyptotekets årskort, ligesom du vil være involveret i den grafiske produktion af foldere og skiltning, salg af arrangementer til virksomheder og sparring med museets butik og cafe.

Du vil indgå i museets ledergruppe og være ansvarlig for udvikling af strategiske samarbejder med leverandører, kulturproducenter, turismeaktører osv. Du er desuden fungerende chef for to arrangementskoordinatorer og en student.

Kvalifikationer

Du har en relevant længere videregående uddannelse og minimum nogle års erfaring – evt. fra bureau. Du har erfaring med markedsføring, konceptudvikling og kulturproduktion og en veludviklet forretningsforståelse. Du er en stærk projektleder, der trives i højt tempo. Arbejdet er i høj grad hands-on, og du går til opgaverne med overblik og samtidig sans for detaljen.

Løn- og ansættelsesvilkår

Stillingen fuldtid og tidsbegrænset til 1. april 2020. Løn- og ansættelsesforhold er iht. statslige retningslinjer. Tiltrædelse 15. maj 2019.

Ansøgning

Vi skal have modtaget din ansøgning, CV, dokumentation af uddannelse samt evt. relevante bilag senest den 4. marts 2019. Samtaler forventes gennemført i uge 12 og 13.

Du søger stillingen ved at maile til ansogning@glyptoteket.dk. Skriv ”Markedsførings- og aktivitetsansvarlig barselsvikar” i emnefeltet.

Om Ny Carlsberg Glyptotek

Ny Carlsberg Glyptotek er et internationalt museum med en stor permanent kunstsamling fra antikken til i dag. Museet har årligt over 400.000 gæster og er en selvejende institution, som modtager økonomisk støtte til drift dels fra staten, dels fra Ny Carlsbergfondet. I alt har museet 115 medarbejdere. Læs mere på www.glyptoteket.dk.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte markedsførings- og aktivitetschef Sofie Kønigsfeldt på soko@glyptoteket.dk.

2. Driftschef til Glyptoteket

Ny Carlsberg Glyptotek søger en driftschef med overordnet ansvar for museets sikkerhed, publikumsservice, bygnings- og museumsdrift, tekniske anlæg og personalekantine. Glyptoteket blev grundlagt af brygger Carl Jacobsen og rummer verdensklasse samlinger af kunst og oldtidsskatte i enestående fredede bygninger midt i København.

Museet er inde i en rivende udvikling med et stigende antal besøgende. Ambitionerne for den fremtidige udvikling og vækst kræver en solid og sikker drift. Samtidig skal der i samarbejde med udstillings- og aktivitetsteams fokus på forbedring af gæsternes oplevelse af logistik og service under hensyntagen til både sikkerhed og bevaring af kunstskatte og museets unikke arkitektur. Der arbejdes på udvikling af et klimaanlægsprojekt, som bliver udfordrende at implementere i de fredede bygninger.

Ansvarsområder
Driftschefen indgår i Glyptotekets chefgruppe og refererer til direktøren. Driftschefen har ansvaret for den samlede bygningsdrift, dvs. daglig drift og rengøring, teknik, bygge- og vedligeholdelsesprojekter, sikkerhed samt kantinedrift, herunder områdets samlede økonomi, planlægning og organisering. Driftschefen er direkte leder af håndværkerteam, kantine- og rengøringspersonale samt vagtchef.

  • Drift & bygningsvedligehold:
    teknisk drift af el, vand og varme, bygningsdrift inklusive rengøring og vinterhave, bygningspleje og -vedligehold, større projekter ift. bygningsforbedring
  • Sikkerhedssystemer, vagtordning mv.
  • Kantine (in-house)
  • Publikum:
    publikumsfaciliteter, vejledning, opsyn, sikkerhed, evakuering ved brand/alarm mv.

Kvalifikationer
Vi forventer, at du har en relevant uddannelsesbaggrund indenfor det bygningsfaglige og/eller sikkerhedsmæssige område og foretrækker, at du har erfaring fra lignende stillinger og institutioner. Vi lægger vægt på stærke evner til at organisere, planlægge og koordinere, dokumenterede kvalifikationer ift. at lede sammensatte personalegrupper, samt at du arbejder pragmatisk og løsningsorienteret.

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen er på 37 timer om ugen. Løn fastsættes efter kvalifikationer.

Arbejdssted: Tietgensgade 25, 1556 København V

Tiltrædelse hurtigst muligt.

Ansøgning og ansøgningsfrist
Du søger stillingen ved at maile din ansøgning til job@glyptoteket.dk. Skriv “Driftschef” i emnefeltet.
Vi skal have modtaget din ansøgning senest den 25. marts 2019. 1. samtalerunde forventes afholdt den 4. og 5. april.

Om Ny Carlsberg Glyptotek
Ny Carlsberg Glyptotek er et internationalt museum med en stor permanent kunstsamling fra antikken til i dag. Museet har årligt over 400.000 gæster og er en selvejende institution, som modtager økonomisk støtte til drift dels fra staten, dels fra Ny Carlsbergfondet. I alt har museet 115 medarbejdere.
Læs mere på www.glyptoteket.dk og find museets strategi her.

Yderligere information
Yderligere oplysninger vedr. stillingen fås ved henvendelse til PA Nadia Liva Hein på nahl@glyptoteket.dk eller telefon 25561126.