Ledige stillinger

1. Økonomi- og regnskabschef

Glyptoteket søger en ny økonomi- og regnskabschef med reference til direktøren og med primært ansvar for museets økonomi og regnskab samt løn- og personaleadministration. Økonomi- og regnskabschefen har personaleansvar for museets bogholder og en lønmedarbejder. Desuden refererer museets butikschef og it-ansvarlige til vedkommende.

Den væsentligste arbejdsopgave er i tæt samarbejde med direktøren at varetage udarbejdelse og styring af museets samlede budget og sammen med de enkelte områdeansvarlige og projektledere løbende at styre de forskellige område-, udstillings- og projektbudgetter.

Overfor museets bestyrelse deltager økonomi- og regnskabschefen i bestyrelsesmøder med ansvar for den løbende økonomirapportering, herunder besøgstal og statistik, samt udarbejdelse af museets årsregnskab.

Glyptoteket modtager statstilskud og et driftstilskud fra Ny Carlsbergfondet samt projekttilskud fra en række fonde. Desuden har museet fokus på at øge sin egenindtjening. Museet er som statsanerkendt kunstmuseum underlagt forvaltningskrav vedr. de offentlige tilskud overfor Slots- og Kulturstyrelsen.

Vi forventer en relevant uddannelse indenfor økonomi/regnskab, kompetencer indenfor Excel og Navision, samt gerne erfaring med økonomistyring fra andre museer eller andre kulturinstitutioner. Vi lægger ud over de faglige kompetencer vægt på gode samarbejdsevner og hjælpsomhed i en foranderlig, levende hverdag med kunsten i et tværfagligt team.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er på 37 timer om ugen. Løn fastsættes efter kvalifikationer.

Arbejdssted: Tietgensgade 25, 1556 København V

Tiltrædelse hurtigst muligt.

Du kan få yderligere oplysninger ved at kontakte Jens Marcussen, Genitor, på telefon 3141 0587.

Ansøgning og ansøgningsfrist
Processen foregår i samarbejde med Genitor, der også står for gennemførelse af personlighedstest.

Søg stillingen via Genitor her senest den 6. maj 2019. 

1. samtalerunde forventes afholdt 15. maj 2019.